Om biopati

Biopati er en helhetlig analyse- og innvortes terapiform som består av ernæring, kosttilskudd, urter/utrensing, immunterapi og symbioseterapi.

Målet med behandlingen er alltid å sette igang organismens egne selvhelbredende krefter og igjen oppnå indre likevekt – som er en forutsetning for reell helse og sunnhet. Behandlingen vil samlet sett styrke og rense organismen. Biopati kan også brukes som forebygging av helseplager og generelt som en styrkende og utrensende kur. Det benyttes kun naturlige preparater og metoder uten skadelige bivirkninger.

Hva er sunnhet? I vår organisme foregår uopphørlig tusenvis av biokjemiske prosesser som reguleres og integreres i en koordinert helhet av nerve-, hormon- og immunsystemet. Saltkonsentrasjon, væskebalanse, temperatur, konsentrasjon av oksygen, næringsstoffer, avfallsstoffer o.s.v. reguleres konstant og holdes innenfor snevre grenser. Derved opprettholdes et noenlunde stabilt indre miljø på tross av omskiftelige ytre omstendigheter. Den indre balanse kalles homeostase og er en forutsetning for sunnhet.

Faktorer som forstyrrer sunnheten kalles antihomeostatiske faktorer. Dette kan være psykososialt stress av ulik art, nedarvede gener, morens tilstand under graviditet og medfødte forgiftninger, kjemiske faktorer som mangel på vitaminer, mineraler, umettede fettsyrer, proteiner, enzymer m.m. Dessuten belastning av skadelige tilsetningsstoffer i mat, miljøgifter, stimulanser og fysiske faktorer som manglende mosjon, sol, frisk luft og søvn. Skadelig stråling fra vannårer og el-installasjoner kan også belaste organismen.

Utsatt for de antihomeostatiske faktorers forstyrrende innflytelse, prøver kroppen å tilpasse seg situasjonen og regulere seg tilbake til likevektstilstand. Denne tilstand kalles adaptasjon, og utløser alltid en serie fysiologiske reaksjoner:

Adaptasjonsfaser – degenerasjon

  • Fase 1; RegulasjonDen sunne tilstand hvor kroppen uopphørlig regulerer seg fri for mindre forstyrrelser.
  • Fase 2; DysfunksjonMindre ubalanser som uttrykk for økt regulasjon og avgiftning. Symptomene kan være lettere forkjølelser, hodepine m.m..
  • Fase 3; Akutt dysbioseAkutte infeksjoner med feber og ekstrem avgiftning.
  • Fase 4; Kronisk dysbioseKroniske betennelsestilstander, f.eks. i bihuler, svelg, tarm og kjønnsorganer og urinveier. I denne fasen dannes et betennelsesfokus.
  • Fase 5; AllergiKroniske dysbioser fra fase 4 forstyrrer immunsystemet og bryter ned slimhinner og hud. Det oppstår allergier som f.eks. høysnue, astma og eksem.
  • Fase 6; DepotdannelseKroppen deponerer skadelige stoffer i bindevev. Det kan oppstå ledd- og giktsykdommer, kretsløpsforstyrrelser og slapphet i indre organer.
  • Fase 7; Intracellulær dysbioseForstyrrelse av cellens indre struktur med derav følgende alvorlige sykdommer, herunder kreft.

Biopatisk analyse og behandling: Det foretas et grundig intervju samt måling av energi og preparatbehov med ulike typer metoder. Adaptasjonsfase bestemmes og et eventuelt kronisk betennelsesfokus lokaliseres. Resultatet av analysen leder så fram til et individuelt, biopatisk regenerasjonsprogram bestående av:

Kostterapi; riktig ernæring og spesifikk diettplan for den enkeltes sykdomstilstand.

Vitamin- og mineralterapi; tilpasset program gis for å dekke underskudd og påvirke den bio-kjemiske balanse på en gunstig måte.

Regulasjonsterapi; utrensing av gift- og avfallstoffer og regulasjon av organfunksjoner med urtemedisin.

Immunterapi; målet er å øke kroppens immunkapasitet, slik at kroppen blir i stand til å bekjempe infeksjoner, betennelser og forgiftninger.

Symbioseterapi; gjenoppbygging av en sunn hud- og slimhinneflora i tarmene, luftveiene m.v. slik at kroppen selv kan avvise allergener, bakterier og vira.

Oppfølging: Man går på en 4-ukers kur og gjør så en ny konsultasjon med tester for å regulere programmet videre. Etter endt behandlingstid skal man kunne gå tilbake til vanlig sunn kost uten andre tilskudd enn de som skal vedlikeholde balansen.

Historikk: Det biopatiske system ble grunnlagt av den danske terapeut og forfatter Kurt Wienberg Nielsen og er beskrevet utførlig i hans bøker; Biopati (Focus 1986) og Regenerasjon – en annen vej til sundhed (Logos 1991). Den danske biopatskole ble etablert i København 1981.