Borreliose/lyme

Borreliose/lyme syndrom etter flåttbitt – På dette medisinske området hersker det full “forvirring” i form av helt nye tanker om hvordan en sykdom fra et enkelt bitt kan gi så utrolige mange symptomer og sykdoms tilstander.

VIKTIGST synes det følgende:

A: Borrelia er muligens en parasitt, og derfor har sykdommen en helt annen utvikling og innvirkning på menneskers helse. Den må i så fall også behandles annerledes enn om vi snakker om en enkel bakterie.
B: Det er i utenlandske miljøer en klar trend i at flåtten – eller kanskje også parasitten som bærer av borreliose – også kan ta med seg og etablere 20-30 forskjellige typer mikrober.

Ut i fra denne type perspektiv, så snakker vi om en mer systemisk form for infeksjon som bringer hele mennesket i ubalanse – og symptomer slår ut helt forskjellig avhengig av hvor og hvor mange typer av infeksjoner som rammer det enkelte individ. Biologisk immunterapi og det å aktivere hele kroppen er avgjørende, ikke et enkelt preparat.

Ref. Bjørn J Øverbye ; Syk etter Flåttbitt, Veiviseren Forlag

BORRELIA ER IKKE EN BAKTERIE, DET ER EN PARASITT!

– Debatten om Lyme-Borreliose bygger i 99% av tilfellene på at spiroketen er en bakterie. Imidlertid oppfyller spiroketer – herunder borrelia – alle kriterier om å være en parasitt. Parasitter er formskiftende (pleomorfe) , de omformer verten til sitt behov, de eksisterer i ulike antibiotika-resistente former og mange forskere begynner å mistenke parasitten for å være “udødelig” dvs at vanlige antibiotika-regimer ikke er nok til å fjerne den fra verten.

– Fordi spiroketer er parasitter og i prinsippet udødelige forklarer dette hvorfor de som en gang er smittet har vedvarende antistoffer i blodet hele livet, selv om de er friske: De er friske bærere!

​ ​ Ref. Dr. Bozsik. Det forklarer også hvorfor man uventet kan få Lyme-Borreliose mange år etter smitte; når en frisk bærer svekkes og plutselig får oppblussing! Denne erkjennelsen gjør at diagnose av spiroketer må inkludere andre metoder en bare immun-tester fordi man må identifisere de ulike terapiresistente variantene i blod og vev, og det makter ikke dagens tester. Siden det dreier seg om en parasitt må terapi omfatte hele me​n​nenskets sunnhet, ​immunsystem og ernæring og at antibiotika bare er en av mange behandlinger!

Intervju med Borrelia-forsker Dr. Bel Bozsik/Budapest, mannen som gav sykdommen navnet Lyme-Borreliose : 2014-2016
Intervju med pleomorf mikroskopister i Nederland, Tyskland, USA
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2440571/
Zimmer Carl: Parsite Rex. Vi oppfordrer alle lesere til å studere parasittologi. Start med boken til Carl Zimmer!