Booking av foredrag og undervisning

Biopat Carl-Erik Farnes kan bookes til foredrag og undervisning innen flere naturmedisinske områder:

Biopatiens system
Sanumterapi
Vitaec testing og behandling
Produktinformasjoner

Foredragene blir laget i powerpoint. Både foreninger som ønsker korte kveldsinformasjoner og skoler/firmaer som ønsker dagsforelesninger kan gjerne ta kontakt. Så setter vi sammen et godt opplegg i fellesskap ut fra behovene.