Hva er sykdom og sunnhet?

Fibromyalgi er en typisk “sekkepost” i diagnose innenfor tradisjonell legevitenskap. Og her er det mye å gjøre og mulighet til gode resultater.

Jeg har behandlet mange i denne sekkepost-gruppen gjennom årenes løp. Hemmeligheten ligger i at BINDEVEVET også kalt MATRIX er vår viktigste “søppelbøtte”. Når kroppen ellers ikke klarer å avgifte så puttes “søppla” her som et mellomlager, og det kan gjøre vondt!

Generelt vil kroppens syre-base-balanse endre seg i vevene og kroppen vil gå inn i en mindre dynamisk tilstand (redusert regulasjon) for at de (gift-)stoffene som nå “ligger latent og venter”….ikke skal lekke over i annet og mer vitalt vev. Miljøet i kroppen endrer seg og sier nå “ja” til at en rekke ikke så “velmenende” mikroorganismer kan boltre seg i dette forurensede område av kroppen -og det gjør tidvis veldig vondt og vevet blir irritert ved belastning.

Alle former for andre “reumatiske lidelser” er tilstander der kroppens immunsystem og grunnleggende mineralbalanse mm må endres skritt for skritt. For alt vev som innbefatter varig ødeleggelse/varig endring i vevet vil dette bli vanskeligere å reversere med årene—men det er allikevel ofte mulig!

ME er en ny “immunsykdom” som påvirker stadig fler. Dette er også en relativt “uspesifisert” sykdomsgruppe med store plager og mange symptomer. Vi jobber med å nøste i hva som ligger “under” og gjøre noe med det. Etter å ha fått informasjon om arbeidet til professor (MD) Meirleir i Belgia – er vi enige i hans konklusjon; Det er ingen pasientgruppe som har så mange fysiske funn som ME.

Det er vanligvis nok å gjøre – spørsmålet er om vi med enkle midler i Norge kan klare å hjelpe en vesentlig andel av ME pasientene. Så langt er det i alle fall mulig å få veldig gode resultater med “ME LIGHT” gruppen. Det vil si de som ikke er så syke at de er totalt sengeliggende eller har flere sykdommer samtidig. Vi har så langt hatt gode resultater med noen av ME pasienter i de site 20 år -også noen av de som delvis har vært sengeliggende.

Candida er en “klassiker” fra ukepressen og undertegnede var den første i Norge som startet behandling av candida. Candida er en “sekundærlidelse” og derfor vil den primære årsaken til candida være avgjørende for resultatet over tid. Candida er ikke “hovedproblemet” og en ensidig “sultediett” er ikke noen akseptabel vei å gå. Opplæring av immunsystemet ved bruk av biologiske immunpreparater gir vanligvis varige og gode resultater.

Kroniske infeksjoner av alle slag kan behandles ved bruk av homøopatiske biologiske immunpreparater. Barn som viser tendens til en svekkelse i forhold til en type infeksjon (som gjentatte halsinfeksjoner) bør behandles så snart som mulig.

PARA-TBC eller “mycobakterie dysbiosis” (MyDy) er en kjent tilstand hos kveg i Norge og utlandet. Dette regnes som arvelig og dyr slaktes ned systematisk etter testing for å unngå “dårlig arv”. Denne type “subinfeksjon” er grunnårsak til at kroppen sakte men sikkert utvikler en kronisk tilstand. Tykktarmen kan være bolig for denne type subinfeksjon og derfor er mange tarmlidelser relatert til dette syndromet. MyDy er en grunnårsak til mange kroniske tilstander. Den etablerer seg sakte men sikkert og “sniker seg inn” i kroppens mikroflora og tar plass der – en plass den ikke bør ha.

Osteoporose (benskjørhet) er ansett som en ikke-reversibel prosess, men det er faktisk mulig å reversere denne sykdommen ved systematisk terapi over 6-12 måneder. Stikkordet her er Dr. Lee sin kliniske erfaring fra USA og det som kalles “østerogen-dominans”.

Hormonell ubalanse er kvinnens “svake punkt” og skyldes i dag i hovedsak forurensning med hormonhermere fra vårt ytre miljø (mykgjørende stoffer i plast, tilsetning i pleieprodukter m.m.). Det er mulig å hjelpe hormonsystemet med homøopatisk organterapi, homøopatisk hormonterapi, mineraler, fettstoffer og pre-hormoner m.m.

Lavt blodsukker (Relativ Hypoglykemi) er svært utbedt – det vil si et ustabilt blodsukker som svinger mer enn normalt. Det medfører tretthet og energi-dropp og konsentrasjonsvansker. Tilstanden kan testes ved å ta blodsukker som en blodsukker belastningstest over minimum 3 timer (helst 6 timer). Underskudd av mineralet (sporstoffet) krom er ofte en nøkkelfaktor her.

Jeg fungerer bare ikke – men legen min finner ingenting.

Dette er en veldig vanlig uttalelse og er karakterisert ved “diffuse smerter” og veldig lite energi og egen kraft til å gjøre det som må gjøres. I slike tilfelle “sorterer vi ut” det som er mangler, feil, feilfunksjoner, organsvekkelse, “forgitning” tungmetall-problematikk, hormonubalanse, lavt blodsukker mm. I tillegg må vi sjekke ut “blokkeringsfaktorer” (se under “blokkeringsfaktorer”).

ME og uttmattelse – Har du TRETTHET og manglende energi….er det det definitivt mest utbredt enkeltsymptom i vårt samfunn.

De fleste som oppsøker det tradisjonelle helsevesenet får negativt svar på alle blodprøver og tester og vil som følge av dette bli antatt å ha et psykosomatisk problem. På grunnlag av dette – og fordi de fleste ønsker et bedre liv og prøver i stor grad å “overleve” – er “manglende-energi-gruppen den største enkeltgruppe som oppsøker biologisk medisin (komplementær medisin). Allerede fra 80-tallet har disse pasientene vært en stor del av klientmassen i min og andres praksis i biopati og andre biologisk medisinske retninger.

Det må vel sies at mange i denne pasientgruppen kunne bli hjulpet til et bedre liv…..noen med enkle midler…andre etter mye prøving og feiling. Det har vel alltid vært et sted for de som “ikke fungerte så godt”….”de satt på spaden i visse makelige jobber” ble det sagt og syndromet har nok vært en realitet i alle år. Men nå er samfunnet blitt så effektivt at selv de effektive klarer ikke alltid å holde farten oppe – og da skal det ikke mye til før man er ute av arbeidsliv og samfunnsliv…

NÅ ER DET EN HEL BØLGE MED MENNESKER SOM IKKE KLARER TEMPOET OG SOM STRESSER PÅ FOR Å KLARE Å HENGE MED…..OG NÅR MAN STRESSER GÅR ENERGIEN SAKTE MEN SIKKERT NEDOVER!

MEN DET ER MANGE ÅRSAKER!

Mennesker i dag er svakere konstitusjonelt enn på lenge og mer feilernærte enn før…..i tillegg til en rekke miljø-belastninger som direkte virker inn på alle celler og hormonsystem m.m.

DET ER SUMMEN AV BELASTNINGER SOM I DAG ER STØRRE ENN FØR OG FOR DE SOM BLIR MEST UTSATT ELLER ER SVAKEST….SÅ ER VEIEN KORT FRA SUKSESS OG STATUS TIL “ELENDIGHET”.

Det skumle er at vi ikke “ser” belastningene (som stråling og hormonhermere) og plutselig så er det oss det gjelder….ingen er helt trygge.

Det er i Norge i dag ca 150 mennesker som kun ligger i delvis mørke og stille rom…….unge fedre som har vært aktive og som ikke lenger klarer å ha kontakt med sine egne mindreårige barn….mødre som sliter livet av seg for å få det lille som er igjen av familien til å fungere…..og det sies at ME som syndrom vil gjøre at flere unge mennesker vil dø enn noen annen sykdom…..

Skremmende men antagelig sant….

DET ANTAS AT CA 20-30 TUSEN MENNESKER VENTER PÅ Å FÅ DIAGNOSEN I NORGE…..2-3 TUSEN HAR DIAGNOSEN

I USA er det to store pasientorganisasjoner – tilsammen ca 500.000 mennesker – som har det de der kaller CFS eller CFIDS (“Chronic Fatique and Immuno Deficiency Syndrom”). Det hevdes at ca 1.3 millioner amerikanere har syndromet totalt sett og at ca 1/2 part er tilbake til arbeid etter 5 år – de øvrige kommer aldri mer i jobb.

Fibromyalgi er i dag klassifisert som en reumatisk bindevevssykdom. Diagnosen stilles kun ved at visse kriterier for smerte er tilstede. Dette ved å trykke på diverse punkter på kroppen rent fysisk. Noen blodprøve eler andre kliniske funn foretas vanligvis ikke. Men hva er så FIBROMYALGI for noe? Generelt er det en “sekkepost-diagnose” der ingen riktig vet hva. Veldig mange uføretrygdede har denne diagnosen etter mange års kamp med diverse smerter og nedsatt almentilstand. Reumatisk Forbund tar inn medlemmer som har påvist fibromyalgi.

Innnen biologisk medisin er det helt klart at dette er en tilstand med inflammasjon i bindevevet og mest sannsynlig stor grad av opphopning av toksiner i bindevevet (matrix). Noen har en infeksjonstilstand (lavgrads infeksjon) og andre har tungmetallforgiftning…..de fleste har en god mix av det meste. På dette grunnlag er det viktig å sette inn flere tiltak. Mange kan få en mye bedre hverdag og restituere hele sitt indre miljø tilbake til det normale. Men det krever systematikk og litt langtidstenkning. Symptomene er ofte veldig like med ME pasientene.

Fibro – ME-syndromet: De som har lest litt om fibromyalgi og ME på mine eller andre sider og som har møtt noen av disse, vil umiddelbart konstatere det faktum at de som har “vondt i kroppen” har lite energi…..og de som har lite energi….har vondt i kroppen. Miksen av disse er litt ymse, men den er alltid der (mer enn 80%). Fibro-ME (fibrome) er derfor et godt begrep på en større fellesbetegnelse på en sekkepost pasientgruppe som stort sett befinner seg i “ingenmandsland”. Det vil aldri finnes noe enkeltmiddel eller enkelt-terapi som bare vil ordne denne pasientgruppen. For de som virkelig er alvorlig syke over mange år, kreves det det en betydelig innsats for å komme tilbake til et normalt og velfungerende liv igjen, men det er absolutt mulig.

Fordi det innenfor biologisk medisin finnes mulighet for systematisk å jobbe steg for steg,…vil det være mulig å “reise bakover” i kroppens prosess fra syk til frisk. Dette kalles oftest REGENERASJON og prosessen kalles regenerasjons-prosessen. Det er ikke snakk om det ENE….men steg for steg hvor behandlingsopplegget må tilpasses den enkelte. Det er mange årsaker og sammenhenger…..

Som terapeut må man velge “korteste, beste og billigste vei til Rom” – så langt dette er mulig – og pasienten er den viktigste medspiller i denne prosess. Dette spesielt fordi det faktisk er mange veier til Rom når det gjelder helse og kroniske lidelser. Det er et faktum!

I vår kultur er pasienten satt utenfor og fratatt ansvaret for sin egen helsesituasjon. Denne holdningen er ikke mulig å forene med biologisk medisin. Det kreves mye av pasienter som velger denne veien. Mye innsats – og ofte en økonomisk prioritering. I Norge sier alle at det viktigste vi har er helsen…og at det er det vi må ta vare på. Problemet er bare at det ikke er mange som virkelig gjør noe med det -i realiteten. I fremtiden må mennesker som skal leve et noenlunde bra liv starte aktive tiltak for å beholde helse så langt arv og konstitusjon tilsier det. Og de må starte når svakheter og symptomer viser seg….ikke 20 år etter at de har fått en diagnose.

Dette vil være den største og viktigste endring i vår kultur i vår tid (de neste 20 år).

DET ER I ALLE FALL INGEN TVIL OM AT MODERNE BIOLOGISK MEDISIN KAN GJØRE NOE FOR EN MAJORITET AV DENNE GRUPPEN SYKE MENNESKER. MED “SYKE” MENES AT DET ER REELLE ÅRSAKER TIL TILSTANDER OG AT DISSE ER FYSISKE I DEN FORSTAND AT DET DREIER SEG OM BEHANDLINGS-OPPLEGG SOM I DAG ER ETABLERTE OG VELRENOMERTE INNENFOR VÅRT FAGOMRÅDE.

“Short cut”: Det som er et hovedfokus for de fleste i denne pasientgruppen (80%+) er kroppens totale mikroflora. Vi er en høyst levende organisme. Vi snakker om celler… men nyere videnskap er mer eller mindre enige om at inne i kroppen er det flere mikroorganismer enn celler… og hvem er så de? Jo, det ville vært fint om du tok med en utskrift av dine “samboere” (symbionter) og hvem de er, og hvor mange som er hvor i kroppen! Det ville hjelpe veldig. Men ingen gir disse tallene…ingen legediagnoser… MEN all avansert biologisk medisin jobber direkte eller indirekte med en “bedret symbiose”. Dette ved enten å styrke immunsystemet, drive en eller annen form for immunisering (nosoder mm) – eller styrke hele kroppens energisystem (homøopati-antroposofi mm).

TARMEN inneholder dobbelt så mange mikroorganismer som celler i kroppen!

Våre øvrige slimhinner i bihuler, blære…underliv mm inneholder en rekke arter.

TILSAMMEN ER DET 4-10 GANGER FLERE MIKROORGANISMER ENN CELLER.

Har du en bra symbiose mellom dine mikroorganismer og et stort nok antall er du nok ganske frisk!

En standard antibiotikakur reduserer antallet levende symbionter i tarmen til det halve!

Hvor mange har du hatt? I Italia får du gode tarmbakterier sammen med antibiotika og i Norge må vi gjøre det samme!

Andre ting: Se spesielt under “blokkeringer”…de må ordnes før eller senere, ellers blir behandling som “å kjøre med håndbrekket på.”

I dag finnes en rekke biologiske preparater som retter på feil og mangler og hjelper kroppen til å kvitte seg med avfallstoffer og aktiviserer immunsystem og hjelper kroppens energi-system og energi-balanse og som også styrker organer og deres funksjon. Det nyeste er å påvirke kroppens metabolske prosess og balansere denne med nærings-preparater og aminosyrer.

I tillegg har biologisk medisin tatt i bruk medisinske lasere og frekvenser fra mikrostrøm og magnetfelt. Og hele den energirelaterte medisinen som kineserne “ga oss” er fremdeles veldig avgjørende for å komme tilbake i balanse.

Og så har vi det “personlige”. For de som har “slitt voldsomt for å overleve” er det et faktum at det kan være mye hjelp i å få hjelp til å aktivisere underbevisstheten og tenke positivt og bearbeide traumer (som alle har) og “pusse opp følelseslivet”.