Bowen

Bowen er en manuell behandling som har til hensikt å endre kroppens spenningsmønster og det strukturelle. Vi snakker om alt fra muskler og ledd til haleben (coccyx). 3 behandlinger gir oftr en god endring og vil vise hvor mye det er mulig å få til om det er dypereliggende problematikk.

Bowen ble utviklet i Australia av Tom Bowen, og har blitt lært ut i hele verden gjennom mange institutter og lærere. De senere årene har også metoden blitt videreutviklet til BOWEN-VHT som jeg arbeider mest med.

Bowen er en “snill metode”, som gir kroppen selv en sjanse til å gjøre endringene i stedet for å påtvinge den endringer ved manipulasjon eller andre kraftige, fysiske metoder. Bowen kan kombineres med andre metoder og fysikalske terapier, laser og så videre.

Varighet: 45 min. pr. gang

Pris: Ta kontakt

Varighet: 45 min. pr. gang
Pris: Kr 650,- pr. gang