Mage- og tarmproblemer

Mage og tarm: Et mylder av mikroorganismer som danner et eget økosystem inne i kroppen ! Avhengig av arv og matvaner over tid, vil dette økosystemet på størrelse med en fotballbane med 3-5 kilo levende “dyr” forme sin egen verden.

Hovedsakelig skal disse mikroorganismene hjelpe oss til å bryte ned alle stoffer fra inntak av mat – ned til næringselementer – eller gjøre dem klare for å bli skilt ut som avfallstoffer. Men mikroorganismer har også sine egne stoffskifter som vil omdanne og skape stoffer vi trenger. Patogene mikroorganismer derimot – de bare snylter på oss og forurenser oss ved å skille ut diverse toksiner vi ikke kan ha nytte av! En god mave-tarm-flora er det beste vi kan ha for å fungere optimalt – og kunne tåle “nesten alt” av typer matvarer – og holde oss friske med god næringstilførsel.

Parasitter er det generelt ikke snakket så mye om i Norge mens mange land har dette temaet på dagsorden. Det vil si aktive parasitter relatert til tarmen. Alle parasitter sitter med “hodet” inn i slimhinnen i tarmen og suger blod. De har et eget stoffskifte (som alle andre dyr) og sender ut en masse “skitt” etter at de har spist, og de legger en masse egg.

Det var dr. Hulda Clark som gjorde den vestlige verden kjent med at parasitter var et kronisk hovedproblem for mange mennesker. Det må jeg som terapeut si meg enig i. Dette fordi det viser seg gang på gang at det å sanere ut parasitter bedrer en masse merkelige symptomer og bedrer fordøyelsen. Og ikke minst bedres toleransen for matemner man tidligere reagerte negativt på.

Vitatec elektronisk “matching” kan teste om det er aktive parasitter i kroppen. Det kan høres utrolig ut – og det er det også. Vi kan også re-teste for å se om parasitter er ute av kroppen eller ytterligere tiltak må settes inn. Det finnes en rekke preparater og tiltak som kan bedre mave-tarm biomet. Det må bare individuelt tilpasses. “Gode tarmbakterier” er ofte helt bortkastet ved parasittbelastninger.