ME – utmattelsessyndromet

Inntil nylig var alt av ME å regne som rent psykisk, «ferdig snakket».

Jeg kjenner i alle fall til alle symptomer på ME fra 80-90 årene. Da var også fibromyalgi karakterisert som en psykisk sykdom, men rett over 2000 tallet så var dette plutselig et helt avsluttet kapittel -og prosedyre for testing og diagnose av fibromyalgi ble etablert. Om noen år vil det samme skje for ME, nå er det delte meninger og mye rare diskusjoner om «fenomenet».

Det som er helt sikkert, fra mitt ståsted, er at ME kommer ikke til å bli «helbredet» av en pille -eller enkelt-terapi. Som fibromyalgi, har ME mange likhetstrekk, og det er sjeldent noen ikke har blanding av symptomer fra begge disse «sekkeposene» av en diagnose. Etter å ha testet og/eller behandlet noen hundre i disse kategorier, så er konklusjonen klar; vi snakker om en systemisk lidelse med mange fasetter, og som må behandles deretter. Egentlig i tråd med behandling av alle kroniske lidelser ved bruk av biologisk medisin.

Det er disse kategorier som er avgjørende for de fleste og en god blanding av disse:

A: Kroniske infeksjoner/dysbioser etter mye sykdom og antibiotikabehandling (systemisk kronisk muterte mikrober i hele mikrofloraen).
B: Arvelige mikrober som utvikler seg og tar over en normal mikroflora ved svekkelse (og spesielt under og etter alvorlig angrep av mononukleose og andre ).
C: Mange småskader i det strukturelle system, inklusive Cranio Sacral systemet. Dette som følge av mange fall, ekstremsport, hesteulykker, osv
D: Traumer som følge av hendelser eller langvarig stress.
E: «Strålingsproblematikk» – de nye sykdommene som følge av sterke Xfelt.

I de fleste tilfelle kan disse kategorier «avsløres» ved Vitatec testing, for derfor å kunne gi en bedre spesifikk behandling som et behandlings-regime over 3-6 måneder.

Så langt venter tusener av mennesker på «pillen». Det blir mye ventetid. Nå er det klart for alle og offentliggjort at nesten 25% av de som er i aldersgruppen som skulle vært i arbeid, så er 25% på NAV tiltak. En stor del av disse befinner seg i ME/FIBROMYALGI gruppen, eller en blanding av disse. Her er det store besparelser for samfunnet å ta tak i !

Men uten verktøykassen «biologisk medisin», vil vi ikke komme videre. Da blir det som i dag med fibromyalgi pasienter; diagnose – medisiner og så må livet tilpasses tilstanden via det sosiale liv og NAV tiltak.

Lite bærekraftig – og uendelig dyrt for samfunnet – og vondt for enkeltmennesket !